Výukově-opakovací kurz Chemie pro 1. ročníky SPŠ Stavební v Náchodě.

... informace o kurzu
(40 výukových - opakovacích hodin)

Grafické řešení kvadratických nerovnic

Různé metody řešení lineárních rovnic s absolutní hodnotou

Různé metody řešení lineárních nerovnic s absolutní hodnotou

Lineární funkce a lineární funkce s absolutní hodnotou

Postup řešení lineárních a kvadratických rovnic

Minikurz Výpočtů s látkovým množstvím v chemii prvků (určeno pro 1. - 2. ročník SŠ)

Ukázkový příklad kurzu využívajícího mnohé funkcionality systému Moodle.

klíč: 123mol