Přehled časů v angličtině s možností jejich procvičování pro všechny ročníky SPŠ (i VOŠ). Funny !

úsměv Enjoy it !

I když hledáte pozorně, není lehké najít ta správná pravidla pro podmínková souvětí v angličtině. Proto Vám přinášíme tento kurz, který Vám uceleně a srozumitelně ukáže, jak podmínková souvětí používat. Fandové angličtiny se jistě nadchnou, no a pro ty, co se to učit musí, máme dobrou zprávu: bude to rychlé a nebude to bolet. škodolibost


Tamara Váňová, Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU

Tento kurz se zaměřuje na obtížnější okruhy anglické gramatiky, což jsou časy, podmínkové věty, modální slovesa, gerundia, infinitivy, předložkové vazby a frázová slovesa. Nabízí procvičování těchto částí anglické gramatiky online z volně dostupných a dlouhodobě prověřených zdrojů Englishpage.com - Free online English lessons & ESL / EFL resources. V případě, že jsme do stránek html jakýmkoli způsobem zasahovali (například je s překladem do češtiny použili jako český interface k hyperlinkem propojenými cvičením), požádali jsme písemně o svolení. 

http://www.englishpage.com/

Pro samostudium je nutné, abyste uměli anglicky alespoň natolik, že porozumíte vysvětlujícím textům. Jednotlivá slovíčka si samozřejmě můžete najít ve slovnících, na které jste zvyklí nebo které se naučíte používat právě v tomto kurzu.