Informační kurz: užití 3D grafiky ve Stavebnictví

Základní informace z oblasti databází, vč. úvodu k MS Access

doplňující materiál k výuce ICT - 3. ročník

Jiří Rambousek, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU

Seznámení se základy tvorby textu pro akademické účely z hlediska písařského a typografického: základní informace, praktické tipy a triky, srovnání písařských a sazečských konvencí v češtině a v angličtině, konkrétní příklady z reálných textů.

Základy algoritmizace a programování

Petra Šedinová, Martina NEDOMOVÁ, Ústřední knihovna PdF MU

Cílem kurzu je přispět ke zlepšení informační gramotnosti, podpořit samostatnou práci s informacemi, zejm. praktické zjišťování, vyhledávání, zpracování informačních zdrojů ke studiu, výuce a výzkumu.

Chcete se naučit vytvářet vlastní webové stránky? Chcete rozumět "rozsypanému čaji" zdrojového kódu cizích webů?

Tento kurz Vás provede postupným nácvikem desetihmatové metody a teorií k základům obchoní korespondence - neboli výklad České státní normy 01 6910.

klíč k zápisu: 1111