výukové materiály navazující na změnu ŠVP pro předmět Tělesná výchova

 • gymnastika
 • volejbal
 • plavání
 • lezení na cvičné stěně

výukové materiály a fotodokumentace zachycující jednotlivé fáze pracovních postupů

 • dřevěný model tesařského spoje (rámeček)
 • kovový model klempířského spoje (krabička)
 • jednoduché bednění
 • cihlová vazba na sucho
 • valená klenba z plných cihel

výukový blok směřující k rozvoji podnikatelských kompetencí žáků

 • vytvoření fiktivních firem (založení firmy, prezentace firmy, vedení účetnictví, fakturace a korespondence, roční uzávěrka, daňové přiznání)
 • výpočet vlastní mzdy a daňové přiznání fyzické osoby
 • sestavení rodinného rozpočtu, sledování cash flow v rodině
 • půjčky, hypotéky a možnosti finančního zabezpečení ve stáří

Uskutečněné exkurze s konkrétními výstupy - pracovními listy - ve školním roce 2014/2015

Uskutečněné exkurze s konkrétními výstupy - pracovními listy - ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné exkurze s konkrétními výstupy - pracovními listy - ve školním roce 2012/2013