Výukový kurz pro vyučující i žáky/studenty seznamující účastníky se základními operacemi v prostředí SW ArchiCAD.

autor: Ing. Roman Ptáček

40 výukových (opakovacích) hodin předmětu ARC

Řešení absolventské práce - pokyny, informace

V tomto kurzu se žáci seznámí se základními kuželosečkami a naučí se jejich konstrukce.

klíč: kuzelosecky

Výukové materiály k předmětu Deskriptivní geometrie pro SŠ.

Výukové materiály k předmětu KGE pro VOŠ

V kurzu se nabízí získání základní znalosti potřebné pro profesionální a citlivý přístup k obnově fasád nejen památkově chráněných budov