Novinky v eUčebnici

Praha a moderní stavebnictví

 
Mgr. Jakub Fabián
Praha a moderní stavebnictví
autor Fabián Jakub - Saturday, 26. November 2011, 10.55
 

Třetí exkurze v rámci tohoto projektu realizovaného naší školou se uskutečnila 23. listopadu 2011. Zúčastnili se jí všichni žáci třídy 4. B spolu se tříčlenným pedagogickým doprovodem. Cesta do Prahy a zpět byla zajištěna zájezdovým autobusem, po Praze pak městskou hromadnou dopravou.

První zastávka - na stavbě Centrum Černý Most - přiblížila žákům výstavbu nových částí obchodního centra (za 1,9 miliardy Kč). Centrum Černý Most je unikátní svým rozsahem - jedná se v současnosti o největší stavbu v České republice. Stavba je ve fázi zemních prací a zajímavá je zejména ochranou stavby proti zemní vlhkosti pomocí geotextílie a specifickým drenážním systémem, který je v České republice použit poprvé.

Na druhé zastávce Příkopy 14 (bývalá Živnostenská banka) se žáci seznámili se zakládáním stavby a zajištěním stavební jámy pod hladinou podzemní vody při zachování stávající historické fasády za použití tryskové injektáže.

Poslední zastávka Palác Křižík II. byla věnována stavbě administrativní budovy v centru Smíchova. Tato stavba je v současnosti v nejpokročilejším stádiu výstavby a to zhruba měsíc před dokončením monolitických prací. Velmi poutavý a zajímavý byl výklad stavbyvedoucího, který před našimi žáky rozkryl i některé z komplikací, s kterými se v průběhu prací potýkal a upozornil na situace, kterým je třeba se vyvarovat již ve fázi projektové dokumentace.