Novinky v eUčebnici

1. tisková zpráva

 
Mgr. Jakub Fabián
1. tisková zpráva
autor Fabián Jakub - Wednesday, 2. February 2011, 09.12
 

1. listopadu 2010 byla ve VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela v Náchodě zahájena realizace projektu Kvalitní vzdělávání žáků předpokládá vzdělávající se učitele. Myšlenka toho projektu, financovaného Evropskými sociálními fondy a státním rozpočtem České republiky, vychází z reality stále se měnícího světa, ve kterém žijeme. Naše školství je často velmi upnuto k utváření osobnosti žáka, vybavování učeben, ale mnohdy zapomíná na to základní – osobnost učitele, který musí učit rád, být otevřen dalšímu vzdělávání, poznání, musí pružně reagovat na podměty a nové trendy z praxe.

Cílem aktivit projektu, z nichž mnohé jsou zaměřeny na pedagogické pracovníky školy, je prohloubení znalostí a dovedností jak v oblasti technické (odborné), tak i v oblasti všeobecného rozhledu. Výstupem vzdělávacích aktivit bude nashromáždění kolekce materiálů a především vytvoření eUčebnice, kterou budou moci žáci využívat k osvojení si učiva, k prohloubení znalostí a též pro opakování k maturitní zkoušce. V rámci aktivity „Od teorie do reálného světa“ se uskuteční dvě exkurze po České republice. Žáci si při nich upevní a rozšíří nabyté znalosti.

Celou zprávu ve formátu pdf naleznete ZDE!